HAKKIMIZDAKALİTE POLİTİKAMIZ

ANTHEMİS Pharma Cosmetics yönetici ve çalışanları olarak hepimizin görevidir ve Kalite Politikası olarak belirlenmiştir.

Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmak,

Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmek,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki etkinliği ölçüp iyileştirmek, riskleri azaltmak,

Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,

Bilgi birikimimizi ve varlıklarımızı korumak ve bunlara ilişkin risklerin farkında olmak, prosedür ve talimatlara uymak, düzenleyici önleyici faaliyetlerde bulunarak riskleri azaltmak ve iş sürekliliğini sağlamak,

Kullandığımız teknolojiyi, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek ürün çeşitliliğini ve satış ağını geliştirmek,

İş kazası ve meslek hastalıklarını azaltarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve müşteri geri bildirim kaynaklı hataları önleyerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Etkin yönetim, iletişim ve eğitim donanımı ile bilinçlendirilmiş çalışanların katılımı ile müşteri, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, müşteri odaklılık prensibi ile müşteri memnuniyetini sağlamak,

Müşteri geri bildirimlerini objektif ve şeffaf bir şekilde sistematik olarak değerlendirmek ve müşterimizi mutlu edecek çözümü sunmak,

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, insan ve çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerin sınırlandırılması için gerekli planlamaları yapmak, önleyici, ve koruyucu tedbirleri almak,

Uluslararası kabul gören etik kurallara uymak,

Sosyal Sorumluluk prensibi ile yaşadığımız dünyayı ve çevremizi korumak, iklim değişikliğini azaltma ve adaptasyonun, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamak amacı ile riskleri ve atığı kaynağında azaltmak, doğal kaynakları optimum kullanmak ve geri kazanmak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak adına yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak.

https://anthemiscosmetics.com/wp-content/uploads/2021/12/ANTHEMIS-PHARMA-HELAL-320x443.jpg
https://anthemiscosmetics.com/wp-content/uploads/2022/01/ISO-9001-2015-Renkli-Turkce-320x454.jpg
https://anthemiscosmetics.com/wp-content/uploads/2022/01/ISO-22716-2007-Renkli-Turkce-320x454.jpg